Neexistující nebo nesprávně provedené zateplení fasády

To, že starší nemovitosti často mají nezateplenou fasádu je zřejmé, nicméně i u objektů „po rekonstrukci“ lze často narazit i na příklady nekvalitně provedeného zateplení fasády. To platí zejména u rekonstrukcí prováděných svépomocí, kdy se stavebník snažil šetřit na nevhodném místě. „Nejčastěji se setkáváme s nedostatečnou tloušťkou zateplení (méně než 10 cm polystyrenu), nesprávně provedenými detaily,...

Nevhodně kotvené zábradlí

Obecně by měli být sloupky zábradlí kotveny do vodorovné nosné konstrukce z boku nebo zdola (s ohledem na celistvost a hydroizolační spolehlivost pochozí vrstvy). Pokud je zábradlí nevhodně kotveno s prostupem přes pochozí vrstvu, hrozí zatékání a degradace dalších vrstev. „Případná úprava kotvení či výměna zábradlí znamená náklady v desítkách tisíc korun“ říká Ing. František Valeš.

Nekvalitní navázání povrchu na okolní svislé konstrukce

Častou závadou bývá nekvalitně provedené tmelení na spáře mezi pochozí vrstvou terasy a obvodovými stěnami, případně neutěsněné mezery mezi povrchem a krycím plechem. Tyto závady jsou obvykle relativně snadno odstranitelné s použitím trvale pružného butylového tmelu – pro zručného kutila by jejich oprava neměla být problém, nicméně je vhodné ji provést co nejdříve  

Topná tělesa neosazená termostatickými ventily

Pokud topná tělesa nejsou osazena termostatickými ventily, dochází k nepříjemnému přetápění nebo naopak nedostatečnému vytápění obytných místností a zároveň ke zvýšené spotřebě energie. Doplnění termostatických ventilů nemusí být vždy jednoduché – pokud jsou nové hlavice osazeny do staršího vytápěcího systému, změní se hydraulické poměry v potrubí. Specialista by měl tedy celou topnou soustavu přepočítat a po...

Plíseň kolem oken

Týká se to mnoha starých, ale i zcela nových nemovitostí. Kolem oken se tvoří plíseň, která nejenže nevypadá hezky, ale především ohrožuje lidské zdraví. Proč však kolem oken vzniká? Příčin může být hned několik. Může se jednat o nedostatečné izolační vlastnosti oken, chybnou montáž, kdy v jejím důsledku vznikají tzv. tepelné mosty, nebo může být i...

Nedostatečná údržba klempířských prvků, zatékání z porušených žlabů

Obvyklou závadou u většiny starších nemovitostí je chybějící či nedostatečná údržba klempířských prvků, zejména poškozené nátěry a lokální či plošné napadení korozí. V krajním případě může dojít až k proreznutí klempířských prvků a následnému zatékání do konstrukcí. Opravu či výměnu některých prvků zvládne i zručný kutil, spojené náklady za materiál dosáhnou minimálně několika tisíc korun. Obzvláště problematické...

Inspektoři nemovitostí radí – Nefunkční koncové prvky elektro

K dalším obvyklým a uživatelsky nepříjemným závadám patří nefunkční zásuvky a vypínače. Jednoduchým řešením může být výměna nefunkčního koncového prvku, v horším případě to ale může indikovat přerušení rozvodu ve zdi. Oprava se pak neobejde bez bouracích prací a spojeného nepořádku.

Inspektoři nemovitostí radí – Nevhodně či nebezpečně umístěné zásuvky a vypínače

Inspektoři nemovitostí se též poměrně často setkávají s nevhodně umístěnými zásuvky či vypínači. Obvykle se zásuvky a vypínače umísťují přednostně do instalačních zón – zásuvky cca 30 cm nad podlahou, vypínače pak cca 20 cm od zárubně, na straně u kliky dveří. Z hlediska bezpečnosti je nutné dbát na rozmístění prvků (s předepsaným krytím) v...

Závady nemovitostí – Nekvalitně provedená hydroizolace ploché střechy

U plochých střech bývá velmi časté nekvalitní provedení hydroizolační vrstvy – nedostatečný spád, nerovnosti v ploše střechy, nebo nesprávně kotvená hydroizolace vytažená na atiku. Při dešti nemůže voda volně odtékat do dešťosvodů a v ploše střechy se tvoří kaluže. Dlouhodobé působení vody a usazenin v propadlých místech snižuje životnost hydroizolační vrstvy. Následná oprava spočívá v kompletní rekonstrukci hydroizolační...

Inspektoři nemovitostí radí – Nedokončená či poškozená pochozí vrstva

Například rychlý postup výstavby nebo nepříznivé počasí při provádění povrchu mohou zapříčinit vznik prasklin v pochozí vrstvě nebo vypraskání spár v dlažbě a uvolnění dlaždic. Praskliny se již zpravidla nezvětšují, ale v důsledku pronikání vlhkosti by postupně mohlo dojít k rozrušení dalších vrstev. „V případě rozsáhlejšího poškození je vhodné opravu řešit provedením nové pochozí vrstvy,...