Author Vaši inspektoři nemovitostí - inspekce-bytu.cz

About author

Střešní krytina na konci životnosti

Další z nejčastějších závad, vyskytující se zejména u starších rodinných domů, je střešní krytina na hranici životnosti (v některých případech i za hranicí). Často je tato závada spojena s chybějící tepelnou izolací střechy, případně se závadami krovů vzniklých působení vlhkosti či napadením dřevokazným hmyzem. Nevyhovující stav střešní krytiny vyžaduje okamžitou opravu, následky zatékání do krovu a...

Poškozené či nedostatečně vyspádované zpevněné plochy

Vybetonované zpevněné plochy, které se stále nacházejí na mnoha dvorech, bývají často plošně popraskané a v celkově nevyhovujícím stavu. Tato závada je často zkombinována s nedostatečným vyspádováním či neexistencí dvorní vpusti, na ploše se tedy při dešti tvoří kaluže a v zimě je povrch mrznoucí vodou dále narušován. Také tato závada se může novému majiteli značně prodražit: „Odstranění...

Neizolované vodovodní potrubí

Nenápadnou, nicméně zdraví nebezpečnou závadou bývá chybějící tepelná izolace vodovodního potrubí. V potrubí se vlivem působících teplot mohou množit bakterie, potrubí je tedy nutné kvalitně tepelně izolovat až k místu odběru.

Poškozená soklová omítka v důsledku vzlínání vlhkosti

Obvyklou závadou u většiny starších nemovitostí je vzlínání vlhkosti do zdiva soklu a následné poškození (opadání) soklové omítky. Řešením je rekonstrukce povrchu soklu a provedení dodatečné hydroizolace obvodových stěn a drenáže po obvodu stavby. Pokud je hydroizolace a drenáž provedena podle doporučených postupů (plošný liniový drén 300mm pod úroveň podlahy suterénu, svislá hydroizolace stěny, geotextilie,...

Chybné odvodnění pojistné hydroizolační fólie

  Špatně                                               Správně Častou závadou, a to i u novostaveb a rekonstrukcí, je vadně provedené odvodnění pojistné hydroizolační fólie (dolní okraj není podložen okapním plechem, vstup vzduchu do mezery uzavřen latí, případně je fólie prověšená). Pokud se voda při větrem hnaném dešti dostane pod střešní krytinu, nemůže volně odtékat z pojistné hydroizolační fólie. „V takovém případě...

Vjezd do garáže s nepřiměřeným sklonem

Závadou typickou pro starší RD s garáží umístěnou v suterénu je nepřiměřený sklon vjezdu. „Často lze naměřit sklon vjezdu cca 34%. Norma přitom uvádí maximální sklon 17%“ uvádí František Valeš ze společnosti Nemoinspekt. Pro standardní automobil je tak garáž nepoužitelná, což pro kupujícího znamená trvalé snížení užitné hodnoty nemovitosti a případné vícenáklady spojené se stavbou nové garáže...

Nejsou osazená venkovní svítidla – nebezpečně ukončené kabely

Méně nákladnou, ale o to nebezpečnější závadou bývá časté neosazení venkovních svítidel a dalších prvků elektro. Kabely v těchto případech bývají pouze provizorně zaizolovány „než se to světlo osadí“ i několik let. Velmi často se stává, že je celý obvod pod napětím – buď neúmyslně, protože se na nedokončené prvky mezitím zapomnělo a nebo s...

Neupravený terén přivádějící srážkovou vodu k obvodovému zdivu

Při amatérských úpravách a rekonstrukcích svépomocí se může stát, že stavebník opomene dokončit úpravy terénu v bezprostřední blízkosti obvodových stěn a terén zůstane nevhodně vyspárovaný – tak, že přivádí srážkovou vodu k základům budovy. „V takovém případě nezbývá, než terénní úpravy dokončit – vyspárovat směrem od objektu a provést podél stěn vhodný okapový chodníček.“ říká...

Drobné trhliny ve fasádní omítce

Například rychlý postup výstavby nebo nepříznivé počasí při provádění fasád mohou zapříčinit vznik drobných trhlin v omítce. Vytvoří se síť nepravidelných trhlin, které se již zpravidla nezvětšují, ale v důsledku pronikání vlhkosti by postupně mohlo dojít k rozrušení fasádní omítky. „Opravu je možné provádět kutilsky, nicméně pokud s prováděním fasád nemáte zkušenosti, vzhledem k viditelnosti výsledku je rozumnější ji...

Nepřístupný sifon pod vanou

U nových koupelen se často vyskytuje banální, nicméně potenciálně nepříjemná závada – nepřístupný sifon pod vanou. Celistvý obklad sice působí esteticky, ale v případě poruchy je nutné se k sifonu probourat přes obklad vany. „Klientům doporučujeme při rekonstrukcích dbát na přístupnost sifonu a instalovat dvířka nebo vyndavací obkladačku do magnetického rámečku“ upozorňuje Ing. František Valeš ze společnosti...