Author Vaši inspektoři nemovitostí - inspekce-bytu.cz

About author

Nebezpečné zábradlí

Při amatérských rekonstrukcích či nekvalitní dodavatelské výstavbě lze často narazit na nebezpečné zábradlí, neodpovídající požadavkům ČSN. Nejmenší základní výška zábradlí činí 100cm, mezery ve výplni zábradlí mohou být široké max. 120mm. U předsazeného zábradlí nesmí být mezera k okraji pochozí plochy větší než 50mm. Můžeme se setkat též s nevhodně navrženým zábradlím, které umožňuje dítěti použít vodorovné...

Nevyřešená likvidace odpadních vod

U starších rodinných domů či rekreačních objektů se může vyskytnout problém s likvidací odpadních vod – původní svedení kanalizace do žumpy či trativodu je z hlediska dnešních požadavků nevyhovující. Stávají se i případy, kdy majitel nemovitosti vůbec nemá tušení, kam je kanalizace odvedena. „Pokud je nutné provedení nové kopané přípojky do uliční kanalizace, náklady snadno dosáhnou 6000...

Neexistující nebo dožilé oplocení pozemku

Další zjevnou závadou, kterou jsou kupující při výběru nemovitosti často schopni ignorovat, je neexistující nebo dožilé oplocení pozemku. Provedení nového oplocení  se však může u většího pozemku výrazně prodražit – náklady se pohybují od 200Kč/bm až po několik tisíc dle zvoleného standardu.

Napadení fasády řasou

Poměrně častou závadou, je napadení fasády řasami, které se s oblibou usazují zejména na severní stěně objektu a ve vlhkých místech. Odstranit řasy by mělo být relativně snadné – stačí fasádu očistit tlakovou vodou s přídavkem čistícího přípravku. Dále doporučujeme provést nátěr fasády vhodným materiálem, zabraňujícím dalšímu usazování řas.

Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí

Častou závadou u historických objektů je fasáda ve stavu před celkovou rekonstrukcí.  „Vzhledem k finanční náročnosti opravy historické fasády si původní majitel objektu často nemůže kompletní rekonstrukci dovolit, tento krok je tedy na novém majiteli. Opravu je nutné provést dříve, než začne přes poškozenou fasádu pronikat voda do obvodových stěn.“ říká Ing. František Valeš ze společnosti...

Nefunkční slaboproudé rozvody

K méně významným, nicméně častým a uživatelsky nepříjemným závadám patří nefunkční slaboproudé rozvody, zejména domovní telefony. V případě bytových domů je opravu většinou nutné zařizovat přes bytové družstvo či společenství vlastníků, což může trvat i velmi dlouhou dobu.

Nevyhovující způsob přípravy teplé užitkové vody

Další častou závadou je nevyhovující způsob přípravy teplé užitkové vody: plynová karma, bojler s nedostatečnou kapacitou nebo zastaralý průtokový ohřívač apod. Z hlediska hospodárnosti provozu lze doporučit přípravu TUV pomocí kombinovaného plynového kotle, případně moderního elektrického bojleru s dostatečnou kapacitou – pro čtyřčlennou rodinu alespoň 125-160l.

Neexistující nebo nesprávně provedené zateplení střechy

Mezi obvyklé příčiny závad v zateplení střechy se opět řadí rekonstrukce svépomocí z pochybných materiálů bez použití systémových řešení, kdy je zateplení často provedeno materiálem nevhodné tloušťky (méně než 22 cm minerální vlny). Obvyklé jsou též tepelné mosty a nesprávně provedené detaily (ukončení, přechody, ostění oken). Kromě zvýšených nákladů na vytápění hrozí v důsledku nedostatečného zateplení...

Fasáda provedená ze závadného materiálu s příměsí azbestu

U starší výstavby RD a malých bytových domů se občas vyskytuje obložení fasády závadným materiálem s příměsí azbestu – eternitem.  Tento ve své době populární materiál přináší (kromě potřebného provedení nové fasády) také starosti a náklady spojené s jeho likvidací. Právní předpisy neumožňují odstraňování azbestových materiálů svépomocí, likvidaci by měla provádět firma vlastnící povolení o zacházení s...

Zatékání vody z koupelny do podlah a stěn (netěsné spáry, chybějící hydroizolace)

Nekvalitní obkladačské práce, například vadné silikonování, vynechání hydroizolační vrstvy ve sprchovém koutu či netěsné napojení odtokového žlábku, mohou vést až k zatékání vody do podlah či stěn koupelny. „Opravu silikonů zvládne každý zručnější kutil, pokud je však nutné vybourat dlažbu či obklady a provést novou hydroizolační vrstvu, náklady snadno dosáhnou 1000 Kč/m2.“ uvádí Ing. František Valeš...