Author hubik.tomas

About author

Inspektoři nemovitostí radí – trhliny ve svislých nosných konstrukcích

Nejčastějšími příčinami trhlin v nosných konstrukcích jsou různě sesedající základy (dům založený na více horninách, promrzání základů) či přetížení základů v důsledku dodatečné nástavby nebo změny ve způsobu užívání. Pokud je k původní nosné stěně navázána přístavba, vznikají trhliny právě v důsledku rozdílné hloubky základů obou částí stavby. V tom případě je nutné zjistit, zda...