Nevyřešená likvidace odpadních vod

1 2

U starších rodinných domů či rekreačních objektů se může vyskytnout problém s likvidací odpadních vod – původní svedení kanalizace do žumpy či trativodu je z hlediska dnešních požadavků nevyhovující. Stávají se i případy, kdy majitel nemovitosti vůbec nemá tušení, kam je kanalizace odvedena. „Pokud je nutné provedení nové kopané přípojky do uliční kanalizace, náklady snadno dosáhnou 6000 Kč/bm. Případné vybudování septiku může vyjít i na 100 000 Kč. “ uvádí Ing. František Valeš ze společnosti Nemoinspekt.

Comments