Neexistující nebo nesprávně provedené zateplení střechy

střešní izolace

Mezi obvyklé příčiny závad v zateplení střechy se opět řadí rekonstrukce svépomocí z pochybných materiálů bez použití systémových řešení, kdy je zateplení často provedeno materiálem nevhodné tloušťky (méně než 22 cm minerální vlny). Obvyklé jsou též tepelné mosty a nesprávně provedené detaily (ukončení, přechody, ostění oken). Kromě zvýšených nákladů na vytápění hrozí v důsledku nedostatečného zateplení též poškození dalších prvků střechy – tající sníh na střeše může tvořit ledové valy, následně hrozí zatečení či poškození podokapních žlabů.

 

Comments