Fasáda provedená ze závadného materiálu s příměsí azbestu

Azbest

U starší výstavby RD a malých bytových domů se občas vyskytuje obložení fasády závadným materiálem s příměsí azbestu – eternitem.  Tento ve své době populární materiál přináší (kromě potřebného provedení nové fasády) také starosti a náklady spojené s jeho likvidací. Právní předpisy neumožňují odstraňování azbestových materiálů svépomocí, likvidaci by měla provádět firma vlastnící povolení o zacházení s nebezpečnými odpady. Odpady obsahující azbestová vlákna lze ukládat jen na skládky k tomu určené, poplatek za uložení eternitu se běžně pohybuje okolo 5000 Kč za tunu.

Comments