Poškozené či nedostatečně vyspádované zpevněné plochy

zpevnene plochy

Vybetonované zpevněné plochy, které se stále nacházejí na mnoha dvorech, bývají často plošně popraskané a v celkově nevyhovujícím stavu. Tato závada je často zkombinována s nedostatečným vyspádováním či neexistencí dvorní vpusti, na ploše se tedy při dešti tvoří kaluže a v zimě je povrch mrznoucí vodou dále narušován. Také tato závada se může novému majiteli značně prodražit: „Odstranění stávajícího povrchu, příprava podkladu a položení nové vyspádované zámkové dlažby přijde zhruba na 1000Kč za m2“ dodává inspektor nemovitostí.

 

Comments