Poškozená soklová omítka v důsledku vzlínání vlhkosti

VZLINANI VLHKOSTI

Obvyklou závadou u většiny starších nemovitostí je vzlínání vlhkosti do zdiva soklu a následné poškození (opadání) soklové omítky. Řešením je rekonstrukce povrchu soklu a provedení dodatečné hydroizolace obvodových stěn a drenáže po obvodu stavby. Pokud je hydroizolace a drenáž provedena podle doporučených postupů (plošný liniový drén 300mm pod úroveň podlahy suterénu, svislá hydroizolace stěny, geotextilie, betonový žlábek, výkop a zásyp, povrchová úprava terénu, kontrolní a čistící šachta, napojení do kanalizace), dosahují náklady až 6500Kč/bm.

Comments