Nejsou osazená venkovní svítidla – nebezpečně ukončené kabely

Neosazení venkovních svítidel
Méně nákladnou, ale o to nebezpečnější závadou bývá časté neosazení venkovních svítidel a dalších prvků elektro. Kabely v těchto případech bývají pouze provizorně zaizolovány „než se to světlo osadí“ i několik let. Velmi často se stává, že je celý obvod pod napětím – buď neúmyslně, protože se na nedokončené prvky mezitím zapomnělo a nebo s vědomým hazardem, protože je napětí vyžadováno na jiném místě v obvodu.

Comments