Drobné trhliny ve fasádní omítce

Drobné trhliny

Například rychlý postup výstavby nebo nepříznivé počasí při provádění fasád mohou zapříčinit vznik drobných trhlin v omítce. Vytvoří se síť nepravidelných trhlin, které se již zpravidla nezvětšují, ale v důsledku pronikání vlhkosti by postupně mohlo dojít k rozrušení fasádní omítky. „Opravu je možné provádět kutilsky, nicméně pokud s prováděním fasád nemáte zkušenosti, vzhledem k viditelnosti výsledku je rozumnější ji svěřit zkušenému řemeslníkovi.“ uvádí Ing. František Valeš ze společnosti Nemoinspekt. Po důkladné přípravě podkladu (odstranění dutin, přezkoušení pevnosti fasády a očištěním povrchu) je možné trhliny menší než 0,2 mm (tzv. vlasové trhliny) přetřít speciálním nátěrem. Trhliny velké 0,2- 0,5 mm je nutné přestěrkovat stěrkovou omítkou, přebrousit jemným smirkovým papírem a následně přetřít vhodným nátěrem. Trhliny větší než 0,5 mm je vhodné vyspravit vhodným tmelem.

Comments