Nevhodně kotvené zábradlí

balkon

Obecně by měli být sloupky zábradlí kotveny do vodorovné nosné konstrukce z boku nebo zdola (s ohledem na celistvost a hydroizolační spolehlivost pochozí vrstvy). Pokud je zábradlí nevhodně kotveno s prostupem přes pochozí vrstvu, hrozí zatékání a degradace dalších vrstev. „Případná úprava kotvení či výměna zábradlí znamená náklady v desítkách tisíc korun“ říká Ing. František Valeš.

Comments