Nedostatečná údržba klempířských prvků, zatékání z porušených žlabů

5c_Zatékání do římsy prorezlým oplechováním

Obvyklou závadou u většiny starších nemovitostí je chybějící či nedostatečná údržba klempířských prvků, zejména poškozené nátěry a lokální či plošné napadení korozí. V krajním případě může dojít až k proreznutí klempířských prvků a následnému zatékání do konstrukcí. Opravu či výměnu některých prvků zvládne i zručný kutil, spojené náklady za materiál dosáhnou minimálně několika tisíc korun. Obzvláště problematické je zatékání z mezistřešních, zaatikových či přechodových žlabů.

Comments