Závady nemovitostí – Nekvalitně provedená hydroizolace ploché střechy

plochá střecha

U plochých střech bývá velmi časté nekvalitní provedení hydroizolační vrstvy – nedostatečný spád, nerovnosti v ploše střechy, nebo nesprávně kotvená hydroizolace vytažená na atiku. Při dešti nemůže voda volně odtékat do dešťosvodů a v ploše střechy se tvoří kaluže. Dlouhodobé působení vody a usazenin v propadlých místech snižuje životnost hydroizolační vrstvy. Následná oprava spočívá v kompletní rekonstrukci hydroizolační vrstvy a v závislosti na rozloze střechy může dosáhnout i statisíců Kč.

Comments