Inspektoři nemovitostí radí – Nadměrné deformace krovu

K nadměrným deformacím krovu dochází např. vlivem přetížení po výměně střešní krytiny nebo provedenými neodbornými zásahy (při vestavbě obytného podkroví apod.). Jak ukazuje schéma působení sil v krovu (na obrázku), krov může vytlačovat do strany nedostatečně zakotvenou pozednici. Hlavními projevy deformací krovu jsou trhliny ve štítových stěnách či viditelné deformace pozorovatelné na krytině střechy.

4 - Schéma půspbení sil v krovu
Při zjištění výraznějších deformací krovu je vhodná konzultace se statikem a následná odborná oprava. Podle rozsahu poruchy se náklady mohou pohybovat v desítkách až statisících korun

Comments