Inspektoři nemovitostí radí – trhliny v příčkách a nenosných konstrukcích

Obvyklé příčiny trhlin v nenosných konstrukcích jsou zejména přenos napětí z nosných konstrukcí přes nevhodně řešené spáry (či chybějící dilatace) v důsledku dotvarování nosných konstrukcí. Projevy jsou obvykle snadno pozorovatelné: šikmé trhliny v příčkách, trhliny na styku nenosné a nosné konstrukce, či vyboulení sádrokartonových příček.

Podobně jako u nosných konstrukcí je nejprve vhodné nanesení sádrových terčů k ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny. Pokud se jedná o trhliny pasivní, stačí praskliny vyčistit a vyplnit trvale pružným tmelem pro interiéry či jiným vhodným materiálem. Tuto opravu zvládne i zručný kutil, spojené náklady za materiál mohou dosáhnout jednotek tisíců korun.

inspekce bytu - trhliny nenosné

Comments