Inspektoři nemovitostí radí – trhliny ve svislých nosných konstrukcích

Nejčastějšími příčinami trhlin v nosných konstrukcích jsou různě sesedající základy (dům založený na více horninách, promrzání základů) či přetížení základů v důsledku dodatečné nástavby nebo změny ve způsobu užívání. Pokud je k původní nosné stěně navázána přístavba, vznikají trhliny právě v důsledku rozdílné hloubky základů obou částí stavby. V tom případě je nutné zjistit, zda se jedná o aktivní či pasivní trhlinu. Pasivní trhliny stačí vhodným způsobem vyspravit, aktivní je nutné dále řešit se statikem.

K ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny, se používají sádrové terče. Terče je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat – pokud se v terči objeví trhlina, zaznamená se datum a šířka. Zaznamenané výsledky je nutné průběžně vyhodnocovat a v případě značné šířky aktivní trhliny (v řádu cm) nebo jejího rychlého rozvoje okamžitě řešit jako havarijní stav.

Pokud si stavem nosných konstrukcí nejste jisti, jsme Vám k dispozici pro rychlou konzultaci.trhliny nosných konstrukcí

 

Comments